Salgsbetingelser Origo Leilighetshotell Vinjes Gate 2 Drammen

Ved booking av leilighet samtykkes det til undernevnte vilkår


 

RESERVASJONER

 • Ansvarlig for bookingen må være over 18 år, og selv være en av beboerne i leiligheten.
 • Ved brudd av overnevnte vilkår eller fremleie, kanselleres bookingen umiddelbart uten refusjon.
 • Reservasjonen er ikke garantert før kredittkortdetaljer eller bekreftelse fra firma er mottatt. Vi aksepterer ikke kontant betaling.

 

 

BETALING

 • Avtalt beløp betales med kredittkort, bankkort eller bankoverføring senest ved oppholdets start, deretter månedlig på forskudd ved langtidsleie.
  Bestilling av tilleggstjenester under oppholdet betales ved bestilling.
 • Fakturering skal godkjennes av Origo etter utført kredittsjekk før oppholdets start, og tilbys kun for bedriftskunder med avtale.

 

 

AVBESTILLING AV OVERNATTINGSENHETER OG ANDRE VARER OG TJENESTER

 • Alle avbestillinger og endringer av bestillinger skal meddeles skriftlig pr mail for å regnes som gyldige.
 • Langtidsleie og gruppebookinger kan endres/kanselleres inntil 7 dager før innsjekk.
 • Enkeltbookinger kan endres/kanselleres inntil 24 timer før innsjekk.
 • Etter denne fristen vil oppholdet og eventuelle tilkjøp bli belastet i sin helhet ved uteblivelse.

 

DISPONERING AV LEILIGHETENE
 

 • Bestilte leiligheter garanteres klare for innsjekk kl. 15:00 ankomstdagen, og kan disponeres fram til kl. 12:00 avreisedagen. Leilighetene kan ikke disponeres utover dette tidspunkt med mindre annet er avtalt med Origo.
   
 • Sen utsjekk belastes kunden med 100 % av gjeldende døgnpris uten forbehold.
   
 • Fremleie av leilighetene er ikke tillatt og all form for næringsvirksomhet er forbudt.
   
 • Origo tillater ikke fester i leilighetene, og vektertjenesten har rett til å avvise enhver beboer som bryter dette reglementet
  .
 • Origo forbeholder seg retten til å nekte adgang eller avslutte leieforholdet uten refusjon av kostnad til enhver gjest/beboer som skaper ordensforstyrrelser.
   
 • Origo forbeholder seg retten for å ta seg inn i leilighetene dersom det er behov for det under leieforholdet.
  Naturlige situasjoner vil være: avtalt renhold, rapporterte mangler/vedlikehold fra beboer, dersom det er mistanke om vannlekkasje, brann eller andre skader/vedlikehold. 

   

ANSVAR FOR SKADE

 • Kunden står ansvarlig for skade som påføres leilighetene som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av beboer. Ved skader eller mangler under opphold eller ved utsjekk utbedres dette av Origo- og kunden vil bli belastet for medgått tid og materielle kostnader.
 • Alle leiligheter og fellesområder er røykfrie, og overtredelser vil bli bøtelagt med kr 2500,-.
 • Dyrehold er ikke tillatt i leilighetene med mindre annet er skriftlig avtalt på forhånd med Origo.
 • En slik avtale vil tilføre ekstra kostander for vask - mens uautorisert dyrehold vil bli straffet med kr 2500,- og kansellering av booking uten refusjon.
 • Ved utsjekk skal leilighetene overleveres godt vedlikeholdt. Ved uaktsom bruk som krever ekstra rengjøring (evt. rens) blir dette belastet kunden.
 • Origo står ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap av personlige eiendeler under oppholdet.
 • Beboere oppfordres til å tegne innbo-/reiseforsikring, og må selv eventuelt anmelde tyveri eller skader.
 • Beboer er ansvarlig for å forebygge brann både ved bruk av kjøkken og ved å unngå tildekking av panelovner.
 • Ved uaktsomhet som fører til brann eller til utrykning av Brann- og redningsetaten vil kunden bli belastet for kostnadene dette medfører. Beboer plikter å sette seg inn i leilighetshotellets branninstrukser.KLAGER

Klager fra kunde eller beboer skal fremsettes skriftlig pr mail så snart som mulig og senest 24 timer etter utsjekk.TILGJENGELIGHET

 • Origo kan i mangel på en leilighetskategori velge, uten ekstra kostnad for kunden, å oppgradere kundens leilighet til en høyere kategori. Når opprinnelig leilighets-kategori blir ledig, plikter beboeren å flytte til opprinnelig bestilt leilighet.
 • Origo tilbyr fri Wi-Fi til alle våre beboere. Tilbudet er en gratistjeneste som ikke gis rett til reklamasjon.


FORCE MAJEURE

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll, som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale (for eksempel streik, lockout, brann etc.), gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.


Navn
E-post
Tlf
Getynet CMS | Webdesign og utvikling DCode